Integritetspolicy

GDPR

Aboveyou.se som driver denna websida respekterar din personliga integritet. 

När du handlar av oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna behandla din order. Vi behandlar inga andra uppgifter än de som vi behöver för att kunna fullfölja ordern. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter som aboveyou har lagrat om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller du inte vill att vi längre behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättning eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss via e-mail för begäran om detta.